hlavný obrázok stránky

Projekt ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM II


ZELENÁ DOMACNOSTIAM II - Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach


Realizátor projektu: Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)

Operačný program Kvalita životného prostredia

 

Podrobné informácie: Zelená domácnostiam II


 

PROJEKTY>Projekt ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM II


Úrad podpredsedu vlády SR logo
Podpora najmenej rozvinutých okresov SR logo