hlavný obrázok stránky

  • sliderImage_6
  • sliderImage_5
  • sliderImage_4

Vitajte na oficiálnych stránkach

Centra podpory RR NRO Medzilaborce

(organizačná zložka MAS LABOREC, o. z.)


Úrad podpredsedu vlády SR logo
Podpora najmenej rozvinutých okresov SR logo