hlavný obrázok stránky

Ďalšie výzvy


Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v rámci Iniciatívy EK Catching-up regions


Výzva zameraná na podporu rozvoja podnikania MSP a spoluprácu so strednými odbornými školami


Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu sieťovania podnikov

 

VÝZVY>Ďalšie výzvy


Úrad podpredsedu vlády SR logo
Podpora najmenej rozvinutých okresov SR logo