hlavný obrázok stránky

Zmiernenie dopadov koronakrízy

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja


Zmiernenie dopadov koronakrízy

  • kód výzvy - 6407/2020/OSMRR
  • dátum vyhlásenia výzvy - 19.05.2020
  • termín na podanie žiadostí - 16.06.2020

Odkaz na stiahnutie: https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/dotacie/index.html

 

Výzvy a projekty>Zmiernenie dopadov koronakrízy


Úrad podpredsedu vlády SR logo
Podpora najmenej rozvinutých okresov SR logo